Algemeen

Ventileren kan op verschillende manieren. Voor een goede ventilatie maak je de keuze tussen een systeem C of een systeem D

Bij een systeem C gebeurt de toevoer van verse lucht via roosters in de ramen of muren. Het systeem voert de lucht af via ventielen in de vochtige ruimten.
Omwille van het beperktere aantal leidingen, is dit systeem bij renovaties een degelijk alternatief.
Een systeem D heeft echter veel meer voordelen. Zowel de toevoer als de afvoer van lucht verloopt mechanisch. Hierdoor moeten er geen toevoerroosters in de ramen voorzien worden en sluit het geheel nauwer aan bij de filosofie om luchtdicht te bouwen.
Naast tal van andere voordelen zorgt het systeem voor een beter binnenklimaat, een lager E-peil en een energiezuinigere woning.

Bij nieuwe woningen is een systeem D een absolute meerwaarde!